Новый формат выступлений во Взорковне!
ПРАВИЛА
1. В зависимости от количества участников, начало мероприятия может быть от 21:30 до 22:00. Просим отнестись к этому с терпением.

2. Выступление начинают новички, после чего на сцену начинают выходить более опытные исполнители.

3. Участник «Vzorkovna Open Mic» не обладает каким-либо приоритетом перед остальными посетителями клуба. Он как и все посетители клуба обязан заполнить депозит на клубной карте на входе в клуб.

4. Если участник «Vzorkovna Open Mic» исполнит на сцене свою АВТОРСКУЮ песню, то в случае одобрения композиции зрителями, ведущий начислит 100 CZK на депозитную карту этого участника.

5. Ведущий мероприятия в любой момент может ОСТАНОВИТЬ выступление, если оно не соответствует стандартам Взорковны:
- слишком плохой вокал;
- слишком плохая игра на инструменте;
- не аккуратное отношение к предоставленной;
- клубом аппаратуре/инвентарю;
- неадекватное общение с публикой;
- по другим непредвиденным причинам.
Подай заявку сейчас!
Наш менеджер свяжется с тобой
в ближайшее время.
MIC
VZORKOVNA
OPEN
Nový formát představení ve Vzorkovně!
OPEN
VZORKOVNA
MIC
Přihlaste se nyní!
Náš manažer vás bude kontaktovat
v blízké budoucnosti.
Pravidla:
1. Začátek akce 21:30 - 22:00 dle počtu účastníků.
2. Začínají začátečníci a poté zkušenější interpreti.
3. Přednášející přichází jako běžný návštěvník Vzorkovny.
4. Za krásně zahranou AUTOROVU píseň moderátorka připíše 100 Kč na kartu účastníka „Vzorkovna Open Mic.
5. Pořadatel akce může vystoupení kdykoliv ZASTAVIT, pokud nesplňuje standardy Vzorkovny (špatná hra na zpěv nebo nástroj, nepřesný přístup k vybavení poskytnutému klubem, nedostatečná komunikace s veřejností)

OPEN
VZORKOVNA
MIC
New format of performances at Vzorkovna !
Apply now!
Our manager will contact you shortly.
RULES

  1. Depending on the number of participants, the start of the event may be between 21:30 and 22:00. We kindly ask for your patience regarding this matter.

  2. The performance starts with beginners, after which more experienced performers take the stage.

  3. The "Vzorkovna Open Mic" participant does not have any priority over other club visitors. Like all club visitors, they are required to fill a deposit on the club card at the club entrance.

  4. If the "Vzorkovna Open Mic" participant performs their ORIGINAL song on stage and the audience approves of the composition, the host will credit 100 CZK to that participant's deposit card.

  5. The event host may STOP a performance at any time if it does not meet Vzorkovna's standards, including:

  • Poor vocal performance;
  • Poor instrument playing;
  • Disrespectful treatment of the club's equipment;
  • Inadequate communication with the audience;
  • Other unforeseen reasons.